Medulin Riviera

Medulinska Rivijera društvo je koje u duhu europske kulturne stečevine prvenstveno služi zajednici kreiranjem javnog mijenja i potiče razvoj modernog demokratskog društva. Programom promiče kulturno-povijesne, prirodne  i zavičajne vrijednosti, ljudska prava, multikulturalnost, toleranciju, znanje, učenje i stjecanje novih vještina. Potiče kreativnost i inovativnost pristupa i sadržaja, djelovanje civilnog društva, poduzetnički duh i pozitivna gospodarska kretanja. Poštuje različitosti i njeguje bogatstvo kulture i jezika nacionalnih manjina.  U cijelom opsegu poslovanja Medulinska rivijera stvara nove, dodatne vrijednosti za zajednicu i pojedinca.

Biškupije 99, 52203, Medulin
Croatia